• posisjonsfordeler Barcelona
    Idéer

    På jakt etter posisjonsfordel

    Posisjonell fordel er noe jeg har hørt om helt siden den første artikkelen jeg leste om posisjonsspill. Den klassiske artikkelen fra 2014 på spielverlagerung. Artikkelen jeg mistenker er roten til veldig mange trenere sin interesse for posisjonsspill. I den så nevnes posisjonell fordel, og i alle andre artikler om «juego de posicion» deretter nevnes også posisjonell fordel. Det jeg allikevel har savnet er en grundigere forklaring på hva det er. Mange av artiklene går inn på det i grove trekk og gir en kort definisjon. Andre gir veldig spesifikke eksempler som kan være vanskelige å overføre til flere situasjoner. Jeg liker å bryte fotball ned til enkle regler som gir…