Idéer

Hvorfor tredjemann er umulig å forsvare – del 2

I den første delen av denne artikkelserien forsøkte jeg å introdusere konseptet «tredjemann» på en lettfattelig måte. Den delen finner du her. Kort fortalt handlet den om at man ikke trenger å bevege seg for å få ballen fra ballfører, dersom man klarer å forutse den neste mottakeren av ballen og motta ballen som tredjemann isteden. Artikkelen fokuserte på situasjoner hvor vi har et overtall. Situasjoner hvor du som sluttmottaker av ballen er helt fri til å ta den med videre når du får den, og du ikke trenger å bevege deg så mye for å få det til. Denne neste delen kommer til å handle om hva som må til for å skape progresjon dersom motstanderen IKKE tillater oss å begynne med et overtall. Hvordan kan vi løse å bli presset mann-mann?

Del 2: Tredjemann som verktøy for progresjon av ball og lag

For om lag et halvt år siden skrev jeg denne artikkelen om Atalanta sin kommende påvirkning på moderne fotball. Der utdyper jeg hvorfor jeg mener mannsmarkering er den nye, store utfordringen for ballbesittende lag. De fleste ballbesittende lag er nemlig vant til å ha «ledige spillere» som de kan la ballen finne veien til. Spillere som ligger posisjonert mellom linjene og har tid til å skape progresjon når de mottar ballen. Utfordringen som presenteres av mannsmarkering er at ingen er ledige basert på posisjonering alene.

Videoen over er fra Spanias 6-0 seier over Tyskland i Nations League, og viser Tysklands problemer med å spille seg ut mot Spanias markering. Flere og flere lag presser nå om dagen på samme måte som Spania demonstrerer her. De ønsker å dominere kampen ved å holde ballen langt unna sitt eget mål, vinne ballen høyt, og trykke motstanderen tilbake mot eget mål. Så hvorfor kan tredjemann være effektivt mot denne type motstand?

I et markeringsforsvar prioriterer man at ingen angripere skal få god tid med ballen. Alle er markert. Men dette medfører også at man bortprioriterer å stenge rom. Enkelt forklart bør det være lett for angrepet å skape progresjon av ballen fordi rommet vi slår pasningen i er åpent, selv om mottakeren av ballen er markert.

Å spille den første pasningen fremover er en viktig ingrediens i en vellykket tredjemann. Men det har også defensive fordeler. La gjerne Pep Guardiola utdype i denne videoen fra ItsJustASport.

Når pasningen spilles forbi ledd og frem til våre høyest plasserte spillere gir det oss lavere risiko for å slippe til farlige kontringer. Ønsker vi i tillegg å klare å skape progresjon så ligger utfordringen i hvordan man følger opp disse pasningene. Dersom de oppfølgende bevegelsene etter en fremoverrettet pasning er gode, så har angrepet muligheter til å flytte både ballen og laget kontrollert og samlet fremover.

Forskjellige grader av «fri»

Tidligere hadde jeg det som nå virker som en veldig snever definisjon av tredjemann. For å få til en tredjemann måtte man i min definisjon klare å gå bak ryggen på sin motstander og bli helt fri på baksiden. Når jeg da ble oppmerksom på påstanden til Xavi (og flere med han) om at tredjemann er umulig å forsvare, så rynket jeg på nesen. Jeg har nok av erfaring fra futsal med mannsmarkering, og kunne ikke forstå hvordan en tredjemann skulle være den store løsningen på dette. Det er bare å være nøyaktig og konsentrert i å følge løpene bak deg.

Men det lå to store problemer i min egen definisjon av tredjemann.

1. Jeg var opphengt i at man måtte gå på «baksiden»
2. Jeg var opphengt i at man måtte være «forbi sin motstander»

Det jeg helt tydelig manglet var forståelsen for at det finnes forskjellige grader av fri. Men koronapausen ga litt grubletid og forståelsen for «posisjonsfordel» fikk lov til å utvikle seg litt. Og med posisjonsfordel mener jeg kort oppsummert at man er posisjonert et sted hvor man kan skape progresjon i spillet, uhindret av motstanderen. Man trenger ikke å være helt fri og forbi sin motstander for å skape videre progresjon. Så lenge man mottar ballen et sted hvor man har muligheten til å spille neste pasning fremover.

Det som endrer seg med en mildere definisjon er at du som tredjemann faktisk har muligheten til å frigjøre deg nesten hvor du vil, noe som skaper en større frihet og kreativitet i tredjemannsbevegelsen. Begrenser vi oss til å måtte gå bak ryggen på motstanderen for å bli fri så blir det forutsigbart og enkelt å ta ut for en årvåken motstander. Men med flere valg blir jobben til forsvareren vanskeligere.

Eksempel 1: Bak ryggen
Eksempel 2: Skjære foran
I dette eksempelet kan vi se at selv om spiller C ikke er helt forbi sin motstander, så er posisjonen han mottar ballen i god nok til å kunne gjøre neste aksjon fremover uten mye motstand. Han har en fordel, hvor enn liten og tidsbegrenset den er.
I dette siste eksempelet har ikke spiller C klart å skape seg en fordel, og er nå i en situasjon hvor motstanderen har kontroll og kan begynne å fokusere på å vinne ballen.

En liten fordel kan være nok

For en tid tilbake hadde Norges landslag i futsal en trener som var svært opptatt av tredjemannsbevegelser. Og en felles forståelse av tredjemann var selve bærebjelken i lagene han trente. Esten O. Sæther’s plan var enkel; ballen skulle spilles opp til spissen, eller «pivot» som det kalles i futsal, og deretter skulle sidespillerne følge opp med bevegelser for å frigjøre seg fra sine motstandere. En forutsigbar plan i teorien, men som med alt annet her i livet; «the devil is in the details», og lagene hans lyktes ofte fordi de gjorde detaljene godt og fordi spillestilen gjorde det enkelt å forstå hverandre.

Klippene fra kampene deres er stappfulle av eksempler på tredjemannsbevegelser, og viser hva slags støtte man kan gi etter at ballen har blitt spilt forbi ledd. Noen ganger ender man opp med gode scoringsmuligheter, men det er også et positivt utfall å klare å skape progresjon av ballen og laget og jobbe videre fra en ny og høyere plattform i banen. For å trekke det tilbake til fotballen så er det et objektivt mål i seg selv å komme nærmere motstanderens mål og lenger vekk fra vårt. Det bør gir bedre sjanser for å score og mindre sannsynlighet for å slippe inn. Pep Guardiolas Manchester City har blitt mer og mer bevisst på dette med tiden. Når de møter høye og markeringsorienterte press søker de ofte å bryte forbi mange motstandere og følge opp med spillere bak ballen for å skape en ny plattform å spille fra. Da hjelper det naturligvis å ha en keeper som er skreddersydd for oppgaven.

2 steg frem, 1 steg tilbake

Som sagt er det i detaljene at magien skapes. Og det er mange ting som må være tilstede for at man skal lykkes med en tredjemann. Her er bare et lite utvalg.

  • Man må skape forskjellige høyder og dermed åpne opp de rommene man senere ønsker å løpe inn.
  • Man må lese pasningslinjene. Både toppmann og spillerne som skal motta ballen i neste trekk må forutse godt når pasningen kommer til å slås basert på om pasningslinjen er åpen eller kommer til å åpne seg.
  • Man bør dra på seg press fra sin direkte motstander slik at det er mulig å skape seg en fordel mot han. Desto nærmere han er oss, desto kortere reaksjonstid får han på å tilpasse seg våre løp.

Relevante rom

Det jeg mener er den aller viktigste av detaljene har jeg spart til slutt og er noe jeg har kalt «relevante rom». Denne detaljen er ikke bare viktig for tredjemannsbevegelser, men for bevegelser generelt.

Når ballen er hos, eller er på vei til en medspiller må du som neste potensielle mottaker av ballen forstå hvor det kan være bruk for deg. Én ting er å klare å løpe fra sin spiller. Men hvis du løper fra han inn i et rom som ingen har muligheten til å gi deg ballen, så er bevegelsen din irrelevant. Den kan ikke brukes. Et relevant rom er et sted hvor du kan komme før din motstander, men også hvor ballfører har vinkel og mulighet til å spille deg ballen.

Det viktigste du ser etter da er presset på ballføreren. Presset på ballen skaper visse skyggeområder på banen som ballen ikke har stor sannsynlighet for å spilles inn i. Jo hardere presset er på ballen, jo større områder dekker disse skyggene. Og hvilken vinkel presset kommer fra gir en pekepinn på hvor det vil være mulig å slå en pasning og ikke. Og dette bør bestemme bevegelsene dine. Dette er veldig enkelt, og er basic forståelse når vi kun tenker ett trekk frem i tid. Det er når vi skal begynne å tenke på vår tredjemannsbevegelse, eller fjerdemannsbevegelse at det begynner å bli avansert. Tredjemann må nemlig forstå det kommende presset på ballen og bevege seg utifra det han kan forutse. Involverer vi en fjerdemann i tillegg blir det en spennende tankeprosess. .

  • Tillater presset oss å spille opp til andremann?
  • Hvor kommer tredjemann til å bevege seg basert på presset som andremann får?
  • Hvilke rom blir relevante for meg å løpe i dersom jeg skal motta den fra tredjemann?

Ofte er det mulig for fjerdemann å løpe inn i bakrom. Etter at den første pasningen spilles til en feilvendt spiller så er de relevante rommene for tredjemann som regel et sted hvor han kan motta den ved en lay-off. Når tredjemann mottar ballen åpnes det helt nye relevante rom. Denne gangen i den nye retningen som spillet vårt får når ballen legges igjen til en rettvendt spiller.

Opp-tilbake-gjennom.

I del 3 går vi litt nærmere inn på forskjellige små fordeler som aktiveres av å ta i bruk tredjemann. Og hvordan forståelse av tredjemann kan skape gode relasjoner og forutsigbarhet for medspillere.

Del 3: Fordelene som skapes av en tredjemann

Del 1: Tredjemann som verktøy for å finne en ledig spiller