• Idéer

    Hvorfor tredjemann er umulig å forsvare – del 3

    Dette er tredje og siste installasjon av serien om «tredjemann» i fotball. Der del 1 og del 2 var ganske praktiske, er denne siste delen litt mer teoretisk. For noen måneder siden, når jeg begynte å skrive på denne serien, hadde jeg veldig lyst til å svare håndfast på spørsmålet i tittelen. Utsagnet er såpass fengende. Det krevde et svar. Men jeg innser til slutt at umulig er et stort ord, og at jeg fortsatt har et stykke å gå før en sånn konklusjon kan formidles overbevisende. På reisen har jeg allikevel skapt mye verdi for meg selv. Jeg har oppdaget flere underliggende mekanismer i spillet, og organisert mine tanker…