Øvelser

#2 Sonespill 5v5

Dette spillet gir litt av de samme utfallene som en rondo med mål. Laget med ballen forsøker å bryte igjennom til spiss og følge opp pasningen med støttebevegelser fra kantene som skal avslutte angrepet.

Kantspillerne deltar ikke i forsvar og beveger seg ut for å ikke stå i veien for motstanderens kantspiller
Avslutningene kan komme via 3rd man
Eller oppsett av veggspill på kant