Øvelser

#1 Sonespillet

Oppsett av øvelsen
Angrepene kan avsluttes på flere måter. Deriblant slik som avbildet over.
Eller på denne måten. Merk at ballen alltid må gjennom motstanderens forsvarssone.
Slik omstilles det når man mister/vinner ballen